بنر (لیست محصولات)

لیست محصولات

سیستم های آموزش آنلاین

انواعی از سیستم های آموزش آنلاین شرکت ره رایان پژوه که امکان به اشتراک گذاری انالین صدا ، فیلم و صفحه مانیتور شما را را فراهم می کند. در همین راستا ، شما می توانید به عنوان یک وب کنفرانس عمومی برای گفتگو و همکاری ویدیویی استفاده کنید

اطلاعات بیشتر
مدیریت یکپارچۀ مدارس و آموزش آنلاین

مدیریت یکپارچۀ مدارس و آموزش آنلاین

Integrated school management and online education

به کمک سیستم مدیریت یکپارچه ی مدارس و آموزش آنلاین میتوانید بازده عملکرد دانش آموزان و همکاری والدین را چندین برابر افزایش دهید.

اطلاعات بیشتر
سیستم آموزش انلاین 2

سیستم آموزش انلاین 2

2 Online education system

امل ترین و پیشرفته ترین سیستم اموزش مجازی و اموزش انلاین راکه مبتنی بر نیاز این مراکز، طراحی و برنامه نویسی شده است.

اطلاعات بیشتر
سیستم فروشگاه آنلاین

سیستم فروشگاه های آنلاین

اطلاعات بیشتر
سیستم اتوماسیون اداری و اختصاص وظیفه به کارمندان (تسک)

سیستم اتوماسیون اداری، سی ار ام، تعریف وظیفه و گزارش و وظعیت انجام برای کارمندان

اطلاعات بیشتر
  • 1
  • 2
نقشه