سیستم ارتباط بیمار با کادر درمان

سیستم ارتباط بیمار با کادر درمان

  کار برنامه نویسی سیستم ارتباط بیمار و کادر درمان ( پرستار و کادر خدماتی ) از حدود یک سال قبل اغاز گردید  وظیفه اصلی این نرم افزار ارائه خدمات بهتر به بیماران ، و نظارت بر روند ارائه خدمات در بیمارستا نها است پرتال ارتباطی بیمار و کادر درمان دارای  اپلیکیشن Android و iOS   نیز هست این پرتال به صورت کامل طراحی گردیده و اپلیکیشن  smartwatch app آن نیز در اختیار مشتریان قرار میگیرد در اواخر اسفند 99 اولین سیستم در بیمارستان اصلی شهر روستوک آلمان بکار گرفته شد و اینک دومین بیمارستان به پرتال ارتباطی بیمار و کادر درمان مجهز میگردد . با توجه به بروز کامل و بروز بودن برنامه و وجود اپلیکشن های ذکر شده ، انتظار می رود این سیستم بزودی در کلیه بیمارستا نها به کار گرفته شود 

تاریخ انتشار: 11-02-1400
آخرین خبرها
نقشه