برنامه نویسی و بار گذاری اتوماسیون بنیان رهجوی دانش

بنیان رهجوی دانش موسسه ای علمی آموزشی در زمینه برنامه ریزی و انتخاب رشته کنکور و همایشهای مرتبط همچنین سیستم آموزشی رهجوی دانش پذیرای بسیاری از دانش آموزان مستعد در پایه های مختلف تحصیلی ، فعالیت می کند
سیستم اتوماسیون اداری ره رایان از برترین سیستم های موجود در کشور می باشد این سیستم که بر اساس نیاز این موسسه اصلاح و باز نویسی گردیده، برنامه نویسی تحت وب بوده و از ویژگیهای این سیستم می توان به خدمات اطلاع رسانی تا ثبت نام و همچنین برآورد میزان موفقیت و یا عدم موفقیت مشاوران در ترغیب دانش آموزان اشاره نمود 
سیستم اتوماسیون اداری مربوطه طی 45 روز نصب و راه اندازی شده و جهت تست نهایی تحویل بنیان رهجوی دانش گردید. 

تاریخ انتشار: 07-10-1398
آخرین خبرها