مدیریت مالی در سیستم اتوماسیون اداری

یکی دیگر از امکانات سیستم اتوماسیون اداری مدیریت امور مالی سیستم است.

به برخی از آنها اشاره خواهیم کرد

  • امکان تعریف چندین انبار، گروه کالا و کالا
  • امکان تعریف مشخصات منحصر به فرد مربوط به هر کالا به صورت جداگانه )رنگ، میزان، گارانتی و ...(

امکان صدور پیش فاکتور و فاکتور خرید به صورت رسمی و یا غیر رسمی توسط کارمندان بخش های مختلف امکان صدور پیش فاکتور و فاکتور فروش به صورت رسمی و یا غیر رسمی توسط کارمندان بخش های مختلف امکان تبدیل پیش فاکتور به فاکتور اصلی

  • امکان تبدیل فاکتور غیر رسمی به فاکتور رسمی
  • امکان ارجاع پیش فاکتور و فاکتور به مسئول یا مسئولین مربوطه برای تایید
  • امکان ارسال پیش فاکتور و فاکتور صادر شده به ایمیل یا فکس مشتری ازطریق نرم افزار
  • امکان چاپ پیش فاکتور و فاکتور و تبدیل آن به pdf و یا فرمت های دیگر
  • قابلیت جستجوی ساده و سریع پیش فاکتور و فاکتور بر اساس نام مشتری
  • قابلیت جایگذاری اطلاعات مشتریانی که در بخش مشتری ثبت شده اند در بخش فاکتورها
  • اختصاص پیش فاکتور و فاکتور به مشتری به تفکیک حقیقی یا حقوقی بودن
  • گزارشگیری آسان از پیش فاکتور و فاکتورهای صادر شده با ذکر قیمت

ره رایان پژوه کنار شماست

تاریخ انتشار: 18-08-1399
آخرین خبرها