مدیریت ارتباط با کارمند سیستم اتوماسیون اداری

یکی دیگر از امکانات سیستم اتوماسیون اداری شرکت ره رایان پژوه امکان مدیریت کارمندان است : 

 • قابلیت تعریف کارمندان در بخش های اداری مختلف با ذکر مسئولیت آنها
 • قابلیت آپلود مشخصات و مدارک کارمندان بخش های مختلف
 • قابلیت تعریف زمان کاری (ساعت ورود و خروج) برای پرسنل ، تعریف حقوق ماهانه ، میزان مرخصی مجاز در ماه ، میزان زمان مجاز مرخصی روزانه، تعلق اضافه کاری به کارمند صورت گیرد یا خیر ، کسر دستمزد به ازای هر ساعت کم کاری و... 
 • در صورت تمایل تخصیص فرصت جبران کم کاری تاخیر برای کارمند  
 • قابلیت تعریف مدیر برای هر بخش به صورت مجزا با تخصیص سطح دسترسی به کارمندان زیر مجموعه خود
 • قابلیت تخصیص سطح دسترسی به کارمندان
 • اختصاصی بودن کارتابل هر کارمند و عدم دسترسی سایر کارمندان به کارتابل همکاران خود
 • امکان دسترسی مدیریت به کارتابل تمامی مدیران بخش ها و کارمندان زیر مجموعه آنها و مشاهده و بررسی لحظه به لحظه عملکرد آنها
 • اعلام تعداد نامه های خوانده نشده به صورت اتوماتیک
 • امکان دسترسی کارمندان به تمامی وظایف محوله از طریق کارتابل
 • امکان ارجاع اتوماتیک امور به سایر کارمندان در صورت اتمام مرحله یا عدم انجام آن توسط یک کارمند
 • امکان ارجاع امور سازمان به همکاران
تاریخ انتشار: 15-07-1399
آخرین خبرها
نقشه