بخش برنامه نویسی اندروید شرکت افتتاح گردید

این شرکت به عنوان اولین شرکت و برنامه نویس پیامک است که بخش اندروید را فعال نموده است.
اولین برنامه تحت اندروید این شرکت با نام کد مورس هم اکنون به صورت رایگان در نرم افزار بازار عرضه شده است.
دانلود از بازار
تاریخ انتشار: 14-05-1393
آخرین خبرها