برنامه نویس و بارگزاری اتوماسیون ثبت شکایت شرکت طبیعت

برنامه نویس و بارگزاری اتوماسیون ثبت شکایت شرکت طبیعت

برنامه نویس و بارگزاری اتوماسیون ثبت شکایت شرکت طبیعت که در بهمن ماه 1401 تحویل آزمایش و اتواسیون ثبت شکایات شرکت طبیعت در مرداد ماه 1402بطور رسمی تحویل گردید لازم به ذکر این که این سیستم بدرخواست مشتری بصورت کامل شخصی سازی ( کاستومایز) شده  و بطور مستمر در حال توسعه و افزودن بخش های جدید می باشد انتظار می رود با بکارگیری بهش اتوماسیون ثبت شکایات ، سطح رضایت مشتریان از محصولات شرکت طبیعت سبز پارس بصورت روز افزون افزایش یابد . 

تاریخ انتشار: 20-02-1403
آخرین خبرها
نقشه