سیستم اتوماسیون اداری و اختصاص وظیفه به کارمندان (تسک)

سیستم اتوماسیون اداری و اختصاص وظیفه به کارمندان (تسک)

Office automation system and task definition

سیستم اتوماسیون اداری، سی ار ام، تعریف وظیفه و گزارش و وظعیت انجام برای کارمندان

تصاویر مرتبط:1-مدیریت ورود و خروج : قابلیت تعریف زمان کاری و ساعت ورود و خروج کارمند و مشاهده ی تمامی ورود و خروج های کارمندان توسط مدیر و مشاهده ی ورود و خروج هر کارمند در پرتال خود

2-مدیریت مشتریان : قابلیت ثبت مشتری به عنوان کاربر، نماینده ، شرکای تجاری و سایر موارد قابلیت ثبت مشتری با فیلدهای مشخصات حقیقی یا حقوقی ، نام و نام خانوادگی ، تاریخ ثبت ، چگونگی آشنایی آنها با شرکت... ، قابلیت ویرایش مشخصات مشتری

3-مدیریت کارمندان :قابلیت تعریف کارمندان در بخش های اداری مختلف با ذکر مسئولیت آنها قابلیت آپلود مشخصات و مدارک کارمندان بخش های مختلف قابلیت تخصیص سطح دسترسی به کارمندان اختصاصی بودن کارتابل هر کارمند و عدم دسترسی سایر کارمندان به کارتابل همکاران خود امکان دسترسی مدیریت به کارتابل تمامی کارمندان و مشاهده و بررسی عملکرد آنها اعلام تعداد نامه های خوانده نشده به صورت اتوماتیک امکان دسترسی کارمندان به تمامی وظایف محوله از طریق کارتابل

4-مدیریت قرارداد : قابلیت تعریف قالب قراردادها برای بخش های مختلف سازمان قابلیت ویرایش الگوی پیش فرض قرارداد قابلیت بارگذاری اطلاعات مشتری های ثبت شده در فیلد های قرارداد ها به صورت خودکار قابلیت پرینت گرفتن قرارداد ها به صورت فایل PDF قابلیت جستجوی قراردادها براساس بخش مربوطه و یا نام شخص حقیقی یا حقوقی قرارداد صفحه 

5-مـدیریت فایـل مـدیریت فایـل بـه صـورت لیسـت فایـل هـا میباشـد کـه قـابلیت اتـچ کـردن فایـل بـه صـورت اسـناد و مدارک، تصویر، یا فیلم میباشد

6-مدیریت نامه : مشاهده کلیه مکاتبات درون سازمانی در بازه های زمانی مختلف، در انواع متفاوت )دریافتی ها و ارسالی ها امکان ارسال و دریافت تمامی مکاتبات در قسمت کارتابل کاربران و مدیریت آنها 7-فـاکتور خریـد : امکـان بـارگذاری و اسـکن و پیوسـت فـاکتور هـای دریـافتی و مشاهـده ی فـاکتور هـای دریـافتی در سیستم. امکانات خواسته شده

7.قابلیت تعریف تسک (بصورتی که مدیر اداری تعریف کنند، ارجاع بشود به کارمندان، از کارمندان ارجاع بشود به مدیر اداری، پس از تکمیل ارجاع داده شود به هیات مدیره)

8..امکان اختصاص وظیفه یا TASK به کارمند با ذکر ساعت و تاریخ.

9.امکان مشاهده ی لیست کارهای روزانه TASK DAILY با ذکر تاریخ و ساعت

10.امکان مشاهده ی وضعیت وظیفه ی محوله در پنل اعم از انجام شده، انجام نشده و در حال انجام.

11.امکان مشاهده ی زمان انجام پروژه از ایجاد تا انجام

12.امکان ویرایش زمان اختصاص داده شده توسط مدیر

13.گزارش از کارهای اختصاص یافته به یک کارمند به صورت اختصاصی (گزارش از همه ی کارمندان)

14.گـزارش از کارهـای اختصـاص یـافته بـه هـر کارمنـد بـر اسـاس بـازه ی زمـانی و بـه صـورت هفتگـی و ماهـانه از کارهـای اختصاص یافته به تمامی کارمندان بصورت اجمالی

15.گزارش از زمان اختصاص یافته به پروژه در TASK کارمند

16.دریافت خروجی اکسل از گزارش ها به صورت روزانه، هفتگی و ماهانه

17 -قابلیت ارجاع (پروژه در واحد بازرگانی که به مرحله نهایی برسد، اسنادش را بارگزاری کنند و درخواست دریافت یا پرداخت به هیات مدیره ارسال بشود،پس از تایید یکی از دو نفر عضو اصلی هیات مدیره، درخواست بازرگانی ارجاع شود برای واحد مالی، در صورت عدم تایید هم قابلیت کامنت گذاشتن برای علت عدم تایید وجود دارد)

18.منو های نرم افزار برنامه نویسی شده قبل از تحویل توسط کارفرما قابل ویرایش میباشد

19-سامانه ی تیکت: شامل ثبت درخواست به همراه پیوست فایل در سامانه و ارجاع آن به یک کارمند و داشتن notif که به محض دریافت تیکت شخص از طریق اس ام اس مطلع میسازد

20.فـرم هـای قـرارداد چنـد الگـوی ثـابت هسـتند، (کمتـر از 10 تمپلیـت) تمپلیـت هـای قـرارداد فـروش سـاخته شـود، (بارگذاری تمپلیت ها بر عهده ی کارفرما میباشد) و فرم های خرید نیز اسکن و پیوست شود.

21..فاکتور خرید به صورت اسکن بیس با قابلیت پیوست فایل و فاکتور 16.حضـور غیـاب از طریـق IP) :ایـن سیسـتم حضـور غیـاب در صـورت داشتـن IP ثـابت امکـان ثبـت حضـور کارمنـد را می

...
  • php-myspl
    -----

  راه های ارتباط با ما
  021-66381421-4, 53882 - 021
  info@rahco.ir

آخرین محصولات

سیستم اصالت کالا

سیستم اصالت کالا

Product Originality system

سیستم اصالت کالا این امکان را به تولیدی ها، کارخانجات و ... می دهد که محصولات اصل را به دست مشتریان خود برسانند مشتریان سریال محصول خریداری شده را پیامک کرده و سیستم اصل بودن کالا را به مشتری اعلام می نماید

اطلاعات بیشتر
سیستم مدیریت مراکز مشاوره

شرکت ره رایان ‍پژوه با بررسی دقیق نرم افزارهای موجود دربازارو بررسی نیاز مراکز مشاوره نرم افزار مدیریت مراکز مشاوره را تهیه و ارائه نموده ایم ، از ویژگی های این نرم افزار می توان سادگی، سرعت، امنیت، دقت و پشتیبانی را مد نظر قرارداداین نرم افزار در مقایسه

اطلاعات بیشتر
سیستم اتوماسیون اداری

سیستم اتوماسیون اداری

office automation system

حجم بالای اطلاعات و مکاتبات و دسترسی کند ،سبب می شود مسئولین و مدیران  به مدیریت زمان در مجموعه تحت رهبری خود بها دهند ،و به سوی اتوماسیون اداری در ابعاد مختلف رهنمون گردند. یک سیستم اتوماسیون اداری مناسب، بهترین ابزار برای رسیدن به راهکارهای مفید در جهت

اطلاعات بیشتر