شناخت شما راجع به ارسال پیامک منطقه ای تا چه اندازه است؟

شناخت شما راجع به ارسال پیامک منطقه ای تا چه اندازه است؟

در پنل پیامکی شرکت ره رایان پژوه بخشی به نام ارسال پیامک انبوه شهری و منطقه ای قرار دارد.

با استفاده از کد پستی و نقشه ی مناطق میتوانید ارسال انبوه شهری و منطقه ای  انجام دهید و در صورت تمایل به شماره های دائمی، اعتباری، ایرانسل و همراه اول پیامک تبلیغاتی یا خدماتی ارسال کنید.

برای اطلاع از خدمات شرکت ره رایان پژوه میتوانید با ما تماس بگیرید.

تاریخ انتشار: 28-05-1399
آخرین خبرها