سیستم مدیریت پروژه شرکت ره رایان پژوه

با توجه به امکانات گسترده سیستم اتوماسیون اداری شرکت ره رایان پژوه میتوانیم از بخش مدیریت پروژه این سیستم استفاده ی کاملا کاربردی داشته باشیم

امکانات سیستم مدیریت پروژه شرکت ره رایان پژوه بسیار زیاد و کاملا کاربردیست.

در هر سازمانی برای انجام هر پروژه ای نیازمند همکاری اعضای تیم است و هرشحص باید وظایف خود و زمان اجرای آن را به صورت دقیق بداند

در گذشته از طریق کاغذ و ارجاع آن به همکاران مدیریت پروژه انجام میشد ولی امروزه با حذف کاغذ و سیستمی شدن کارها باید از سیستم مدیریت پروژه استفاده کنیم.

برای اینکار ابتدا باید مدیری باشد تا بتواند پروژه را تعریف کند، پروژه را ارجاع دهد به اعضای تیم ، گزارش کار را دریافت کند و به طور کلی پروژه را مدیریت کند.

از طریق سیستم مدیریت پروژه هر فرد وظایف خود را به طور دقیق میشناسد و میتواند از طریق آن وظعیت پیشرفت پروژه را به مدیر پروژه اطلاع دهد

به برخی از امکانات سیستم مدیریت پروژه اشاره مینماییم 

.قابلیت تعریف و ارجاع پروژه

 • قابلیت تعریف تسک 
 • امکان اختصاص وظیفه یا TASK به کارمند با ذکر ساعت و تاریخ.
 • امکان مشاهده ی لیست کارهای روزانه TASK DAILY با ذکر تاریخ و ساعت
 • .امکان مشاهده ی وضعیت وظیفه ی محوله در پنل اعم از انجام شده، انجام نشده و در حال انجام.
 • امکان مشاهده ی زمان انجام پروژه از ایجاد تا انجام
 • امکان ویرایش زمان اختصاص داده شده توسط مدیر
 • گزارش از کارهای اختصاص یافته به یک کارمند به صورت اختصاصی (گزارش از همه ی کارمندان)
 • گـزارش از کارهـای اختصـاص یـافته بـه هـر کارمنـد بـر اسـاس بـازه ی زمـانی و بـه صـورت هفتگـی و ماهـانه از کارهـای اختصاص یافته به تمامی کارمندان بصورت اجمالی
 • گزارش از زمان اختصاص یافته به پروژه در TASK کارمند
 • دریافت خروجی اکسل از گزارش ها به صورت روزانه، هفتگی و ماهانه
 • قابلیت ارجاع پروژه
 • منو های نرم افزار برنامه نویسی شده قبل از تحویل توسط کارفرما قابل ویرایش میباشد

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس حاصل فرمایید 

 

تاریخ انتشار: 28-08-1399
آخرین خبرها