تعریف و ارجاع پروژه

تعریف و ارجاع پروژه

با سیستم اتوماسیون اداری شرکت ره رایان علاوه بر تمامی امکانات آن اعم از مدیریت ارتباط با مشتری، مدیریت تیکت، مدیریت مالی، مدیریت پشتیبانی، مدیریت قرارداد مدیریت قرارداد، مدیریت ارسالات و مراسلات، مدیریت اطلاع رسانی و... میتوانید مدیریت پروژه ها را هم بر عهده بگیرید.پروژه تعریف کنید، وضعیت آنرا مشاهده کنید و به همکاران ارجاع دهید.

تاریخ انتشار: 12-06-1399
آخرین خبرها